اجازۀ نشر و پخش نوشتارها و کتابها:
به همۀ کتابخانه ها و انتشاراتیها در ایران و بیرون از ایران اجازه می‌دهم کە هرکدام از تألیفاتِ من (امیرحسین خنجی) کە در وبگاه ایران تاریخ نهاده شده است چاپ و منتشر کنند، و من کە هدفم خدمت به تاریخ و فرهنگ ایران زمین است انتظار هیچ پاداشی ندارم جز سپاس از ایرانیان فرهنگ دوست و میهن پرست.
منتشر کردن فایلهای پی دی اف که در وبگاه ایران تاریخ نهاده شده است بر روی سی‌دی و دی‌وی‌دی در هر جا و برای همگان آزاد است مشروط بر آن که بدون دستکاری و به شکل اصلی و عین فایل پی دی اف باشد، و این کاری است کە کمک بە نشر فرهنگ ایرانی است. این اجازه شامل نشر در وبگاهها و وبلاگها نیز می‌شود.


فرزندان جوان ما به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان که امید فردای روشن کشور استند اگر می‌خواهند که خودشان را بازشناسی کنند تا بار دیگر بتوانند که نقش اصلی خودشان را در تاریخ تمدن جهانی بازیابی کنند باید تاریخ و گذشتۀ سرزمین خودشان را بازخوانی کنند تا خود را به آن گونه که بوده اند و باید باشند بشناسند. به دستهای پلشتی ننگرند که برای تحریف تاریخ و گذشته های ما در کار استند و می کوشند تا هویت و شناسنامۀ تاریخی ما را دگرگونه به ما بنمایانند و ما را از خودمان تهی نگاه دارند. فرزندان ما باید هویت واقعی خودشان را بشناسند، هویتی که ریشۀ دراز تاریخی هزاران سالۀ پرافتخار دارد. هویتی که زمانی تاریخ‌ساز بوده است و باز هم می تواند که تاریخ‌ساز باشد. فرزندان ما باید خودشان را بشناسند و به خویشتن خویش برگردند. این خودشناسی با خواندن و شناختنِ تاریخ و هویتِ واقعی خویش میسر است. مطالعۀ تاریخ به ما می‌آموزاند که  راهمان را چه گونه پیموده‌ایم و در آینده باید چه گونه بپیمائیم. علوم انسانی به ویژه تاریخ بهترین آموزگار بشریت برای آموختن و یادگرفتنِ چه گونه بهتر زیستن است.


بســـیار در این سفر بگشتم شــاید
مـــردی کە رهی بلـد بُــوَد پیش آیـد
فرجــــام چنان بود کە هرکس دیـدم
بنشسته سر سه راهه لب می‌خاید
امیرحسین خنجی


فرهنگ ایرانی فرهنگ جشنها و شادیها بود. مراسم سالگرد و ماهگردِ عزا نداشتیم.  در فرهنگ ایرانی جشن گرفتن و شادی کردن عبادت بود. جشنهای هفتگی داشتیم هر هفته یک روز جشن می‌گرفتیم و آن روز را «آذینگ» می‌نامیدیم. جشنهای ماهانه داشتیم. و جشنهای سالانۀ نوروز و مهرگان و سده. روح فرهنگِ ایرانی شاد زیستن و شادی آفریدن برای همگان بود. در فرهنگ ایرانی مردم را به‌ عزا واداشتن از گناهان بود. ایران سرزمین ساز و سرود بود. ایران سرزمین شادیها و ساز و آواز و رقصهای جمعی در فضای باز بود.   در فرهنگِ ایرانی دروغ بزرگترین گناه شمرده می‌شد. ایران سرزمین نجیبان و پاکان بود، سرزمین بزرگواران بود، سرزمین بردباران بود، سرزمین همزیستی برادرانۀ باورها و دینها و مذهبها بود، سرزمین آزادگان بود. 


پیرسالان به یاد دارند که پرستندگانِ ارزشهای فرسوده می‌گفتند که تلویزیون جعبۀ شیطان است و دیدنش گناه. • میان‌سالان به یاد دارند که مأمورانی دستگاههای ویدیو و فکس را از خانه‌ها گردآوری می‌کردند که ابزار جرم است؟ نوارهای ویدیویی را گردآوری می‌کردند تا مردم نبینند و گناهکار نشوند؟  • جوانِان کنونی چند سال بعد از یکدیگر خواهند پرسید: به یاد دارید که دیشهای گیرندۀ تلویزیونهای ماهواره‌یی را از پشت بانها گردآوری می‌کردند و می‌شکستند که ابزار جرم است؟؟ به یاد دارید که انترنت را چنان کنترل کرده بودند و وبگاههای علوم انسانی را چنان بی رحمانه مسدود کرده بودند که تقریبا جز سایتهای انترنتی خودشان که سخنی برای گفتن و آموزاندن نداشت چیزی در دسترس علاقمندان به آگاهی نبود؟»  • این نیز بگذرد. ولی همۀ اینها در تاریخ نوشته خواهد شد.

 

وبگاه تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین
فروردین‌ماه ۱۳۹۲ سیزدهمین سال فعالیتهای فرهنگی وبگاه ایران‌تاریخ


تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی

پیدایش ایران و قوم ایرانی، ظهورِ زرتشت، تعالیم زرتشت، دوران اساطیری تاریخ ایران، شکل‌گیری پادشاهی در ایران، تشکیل پادشاهی ماد، تشکیل شاهنشاهی ماد، شاهننشاهی هخامنشی، شاهنشاهی پارتی، شاهنشاهی ساسانی، ظهورِ مانی و مزدک و تعالیم مانی و مزدک، و مطالب دیگر در تاریخ ایران

متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲

     چند نوشتارِ گزیده از کتاب بالا به فورمت پی دی اف

زرتشت و دین ایرانی (PDF بفرمائید )

کوروش بزرگ (PDF بفرمائید )

داریوش بزرگ (PDF بفرمائید )

داستان پوریم (PDF بفرمائید )

تمدن و فرهنگ ایرانی (PDF بفرمائید )

جنبش مزدک  (PDF بفرمائید )


فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و سلطۀ تازیان بر ایران
نگارش نوین با بازبینی و افزوده‌ها، نسخۀ چهارم، فروردین‌ماه ۱۳۹۲


نوشتارها و مطالب گوناگون در تاریخ ایران و اسلام (کتابها)

● چرا تاریخ می‌خوانیم و از بازخوانی تاریخ چه بهره‌ئی می‌بریم

● یعقوب لیث سیستانی، تلاش برای احیای پادشاهی در ایران

● جنبش ناسیونالیستی مازیار و مرداویج در طبرستان

● راهگشایان حاکمیت تورک بر ایران‌زمین


بخش دوم نوشتارها و مطالب گوناگون در تاریخ ایران و اسلام (کتابها)

● متن پارسی کتاب مغازی واقدی، متن کامل

● متن پارسی زندگی‌نامۀ پیامبر از تاریخ‌نامۀ طبری

● متن ترجمۀ زندگی‌نامۀ پیامبر از تاریخ طبری

● ترجمۀ پارسی فتوح البلدان بلاذری، متن کامل کتاب

● اسلامهای متعارض: چگونگی پیدایش و شکل‌گیری اسلامهای متعارض و متنازع

● ترجمه فرق الشیعه نوبختی، متن کامل کتاب

● امهات المؤمنین ازواج رسول الله- همسران پیامبر


موضوعات پراکنده در ادبیات و فرهنگ ایران زمین


برخی نوشتارهای پراکنده به اضافه مطالبی از آرشیو قدیمی


برخی سروده‌ها در زمینۀ ادبیات و فرهنگ


برخی سروده‌های کوتاهِ تلخ‌خند در موضوعاتِ روز


مجموعه‌ئی سروده به‌ گویش لارستانی  برای کسانی که علاقه دارند زبان لارستانی را با تلفظ درست بشنوند، و برای دانشجویانی که علاقه به گویشهای زبان ایرانی دارند. زبان لارستانی بازمانده از گویش بومی پارس است (زبان پارسی به معنای درستش) همان گویشی که سعدی و حافظ با آن  سخن می گفته‌اند. در دیوانهای سعدی و حافظ و شاه داعی سروده‌هائی به گویش شیرازی وجود دارد

(متن صوتی به فورمت ام پی تری و متن نوشتاری پی دی اف)


چرا قدرتِ سیاسی آدم را فاسد می‌کند؟
ای ین رابرتسون، متخصص اعصاب و روان‌شناسی و استاد دانشگاه دابلین، در کتابی با عنوان «عوامل برنده، چه‌گونگی تأثیر قدرت بر مغز» چنین نوشته است؟
«داشتن قدرت سبب می‌شود که میزان تستوسترون در حون آدم افزایش یابد و این باعث می‌شود که مغز مادۀ دوپامینِ بیشتری جذب کند. نتیجۀ آن نیز افزایش خودمحوری و کاهش مهر و عطوفت است».
یعنی هر آدمی، هرکه باشد، وقتی بر مسند قدرت نشست خودسر و ناپابند به‌ اصول اخلاقی می‌شود و هر جنایتی که بکند برای توجیه آن دلیلی نزد خودش می‌باید.  اگر ابزار کنترل قدرت‌مندان در کشور وجود نداشته باشد آدم قدرت‌یافته از قدرت خودش تا بی‌نهایت سوء استفاده می‌کند و فاجعه‌ها به‌بار می‌آورد.  هر دیکتاتوری فاجعه‌آفرین است.  دیکتاتور کسی است که فدرت متمرکز دارد و خودش را تنها رهبر در کشور می‌شمارد.
ابزار کنترل قدرت‌مندان اینها است: اصول دموکراسی، رسانه‌های آزاد غیر دولتی، آزادی بیان نوشتاری و گفتاریِ اندیشه و فکر، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، آزادی فعالیتِ سازمانها و نهادهای مردمی، آزادی تظاهراتِ اعتراضیِ مردمی.


تصحیح خطای امام علی توسط سانسورخانۀ وزارت ارشاد اسلامی

حدیثی در خداشناسی: شبی کە الله در آسمان نماز می‌خواند

«بقیة الله خیر لکم» یعنی چه؟

ادامه را بخوانید


توضیح مسائل فقهی

● موضوعات و مسائل شرعی که فقیهان تحریف کرده‌اند تا پیچیده نشان دهند
● موضوعات و امور شرعی که فقیهان تبدیل به منبع درآمد مالی برای خودشان کرده‌اند
● مسائلی که یک مسلمان باید بداند و به شگردهای گوناگون فقیهان پی ببرد

سر فرصت گذاشته خواهد شد


 جدید، فروردین ۱۳۹۲جدید، فروردین ۱۳۹۲


کوروشنامه
تألیف گزینوفون

زندگی‌نامۀ کوروش بزرگ
ترجمۀ پارسی رضا مشایخی
افزودۀ فروردین‌ماه ۱۳۹۲


اناباسیس
تألیف گزینوفون

لشکرکشی کوروش کهتر
و داستان  فرار ده هزار یونانی
ترجمۀ پارسی وجید مازندرانی
افزودۀ فروردین‌ماه ۱۳۹۲نگارش نوین، فروردین ۱۳۹۲اسلامهای متعارض

 

 

 

امیرحسین خنجی

 


لطفا وقتی ایمیل می‌نویسید خانۀ سابجکت را خالی مگذارید وگرنه ممکن است ایمیلتان خوانده نشود

 

 

 

 

 

 
 

امیرحسین خُنجی، تاریخ و فرهنگ ایران زمین
AmirHussain Khonji, Iran: History and Culture, @ Iran Tarikh 2001-2013